Acar

Allah neden her durumda şükretmemizi istiyor?

Her zaman yanımızda olduğu için Allah’a şükretmeliyiz. Tanrı yüklerimizi onunla birlikte taşır. Gerçekten biz olduğumuzda Tanrı bize her zaman yardım eder. Tanrı bize değerli rehberliğini ve merhametini versin. Allah’a verdiği değerli nimet için de şükretmeliyiz.

Bize hayatımızda birkaç kötü an yaşattığı ve bize zengin bir aile vermediği için Tanrı’ya çok şikayetimiz var. Ama her şeyin Allah tarafından yaratıldığını unutmamalıyız ve elimizdekilerle mutlu olmalıyız çünkü orada yiyecek bile alamayan birçok öğrenci var.

Neden Allaha şükretmeliyiz?

bu soruyu başka siteden alıntıladım !!!

Allah sevgisini nasıl yaşarsınız?

Sevgiye, şefkate ve barışa doğru bir sürüşle yaşayın.Bu yüzden alçakgönüllü ve dindar olmaya odaklanıyorum.

“Beni seviyorsanız buyruklarıma uyun” sözü en önde gelenlerinden biri “benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin”dir.

“Yapabileceğin tüm iyiliği yap. Yapabileceğin her şekilde. Yapabileceğin her şekilde. Yapabileceğiniz tüm yerlerde. Her zaman yapabilirsiniz. Yapabileceğin tüm insanlara. Olabildiğince uzun.”

Bunu, Tanrı’nın emirlerine uyan samimi, dindar bir tapıcı olarak yapabilirsiniz. 
Allah, kendisini seven insanları sever. 
Ama onu sevmek, ona itaat etmek demektir. 
Her insan sevdiğini memnun etmek ister.

İlk ayet ikra ise fatiha neden kuranın en başında ?

İlk vahiy alak suresinin ilk 5 ayeti ise Fatiha süresi neden kuranın ilk suresidir ?

Bugün elimizdeki Kuran Mushaf’ı, Muhammed aleyhisselam’a vahyolunduğu sırayla değildir.

Ayet: Ve (o) bir Kur’an’dır ki, onu insanlara belli aralıklarla okuyasın diye ikiye ayırdık ve onu (birbirini takip eden) vahiylerle indirdik.Kuran’ın ilk suresi neden fatiha ?

Bismillah ar Rahman ar Rahim | Kur’an’ın sırası, gökte beytü’l izzah denilen bir yerde, sırasına göredir. Kur’an-ı Kerim’in nuru oraya indi, ancak o zamanın ihtiyaçlarına göre Hz. Muhammed Mustafa’ya vahyolundu.

Bu sure insanlara Allah’ın merhametli ve şefkatli olduğunu ve dolayısıyla insanların bu yolu izlemeleri gerektiğini hatırlattığı için, Allah’a inanan her müminin izlemesi gereken doğru yol budur.

Araç çubuğuna atla