İlk ayet ikra ise fatiha neden kuranın en başında ?

İlk vahiy alak suresinin ilk 5 ayeti ise Fatiha süresi neden kuranın ilk suresidir ?

Bugün elimizdeki Kuran Mushaf’ı, Muhammed aleyhisselam’a vahyolunduğu sırayla değildir.

Ayet: Ve (o) bir Kur’an’dır ki, onu insanlara belli aralıklarla okuyasın diye ikiye ayırdık ve onu (birbirini takip eden) vahiylerle indirdik.Kuran’ın ilk suresi neden fatiha ?

Bismillah ar Rahman ar Rahim | Kur’an’ın sırası, gökte beytü’l izzah denilen bir yerde, sırasına göredir. Kur’an-ı Kerim’in nuru oraya indi, ancak o zamanın ihtiyaçlarına göre Hz. Muhammed Mustafa’ya vahyolundu.

Bu sure insanlara Allah’ın merhametli ve şefkatli olduğunu ve dolayısıyla insanların bu yolu izlemeleri gerektiğini hatırlattığı için, Allah’a inanan her müminin izlemesi gereken doğru yol budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla